dnes je 26.10.2021

Daňová kontrola v praxi
Produkt manažér

Vážení čitatelia,

v online knihe Ďanová kontrola v praxi sú spracované odborné profesijné informácie, ktoré rozoberajú problematiku daňovej kontroly. V online knihe sú spracované informácie týkajúce sa všetkých zložitých častí daňovej kontroly.

Dôležité je uvedomiť si, že v súlade s daňovým poriadkom daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných predpisov. Daňová kontrola tak nie je súčasťou daňového konania, to znamená konania, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov, ale jej výsledky môžu podmieňovať jeho začatie. V porovnaní so zákonom o správe daní a poplatkov jednotlivé etapy, ktoré boli v tomto zákone upravené v samostatných častiach, sa v daňovom poriadku subsumovali pod daňové konanie, ktoré je upravené v štvrtej časti, kde sa nachádza aj právna úprava daňovej kontroly. 

V rámci predplatného online knihy garantuje bezplatný odpovedný servis na tému daňovej kontroly a minimálne 4 webináre otázok a odpovedí počas predplatného. 

POZOR! Výhodou online knihy je, že si môžete prejsť Vaše problémy a otázky s daňovým poradcom, ktorý odpovie na Vaše otázky.

V online knihe okrem odborne spracovaných článkov nájdete i samotné znenie zákona o dani z príjmov, zákon o DPH a súvisiacich právnych predpisov.

Súčasťou predplatného online knihy je teda i bezplatný odpovedný servis od odborníkov z praxe. K online knihe je i 24-hodinový prístup do právnych predpisov z oblasti daňovej kontroly.

S pozdravom


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

 

 

Čo nájdete v online knihe?

 • Daňové konanie
 • Pred začatím daňovej kontroly
 • Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania
 • Vyhľadávacia činnosť správcu dane
 • Miestne zisťovanie
 • Zabezpečenie veci
 • Vedenie účtovníctva a uchovávanie účtovnej dokumentácie vrátane účtovných dokladov
 • Dostatočná opatrnosť pri vstupe do zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi
 • Znalosť, čo je predmetom dôkazného bremena daňového subjektu počas daňovej
 • Podanie, resp. nepodanie riadneho daňového priznania pred začatím daňovej kontroly
 • Oprava daňového priznania pred začatím daňovej kontroly
 • Počítanie lehôt
 • Lehoty pre daňový subjekt
 • Index daňovej spoľahlivosti
 • Začatie daňovej kontroly
 • Ako sa začína „bežná“ daňová kontrola
 • Ako sa začína daňová kontrola na spotrebné dane
 • Ako sa začína daňová kontrola na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní
 • Ktorý daňový úrad môže začať daňovú kontrolu
 • Zánik práva vyrubiť daň – do kedy je možné otvoriť daňovú kontrolu
 • Zastúpenie počas daňovej kontroly
 • Zákonné zastúpenie
 • Zastúpenie na základe rozhodnutia správcu dane
 • Poverenie
 • Na čo je potrebné myslieť, keď začne daňová kontrola
 • Zmena dňa začatia daňovej kontroly
 • Najčastejšie doklady vyžadované po začatí daňovej kontroly na transferové oceňovanie
 • Vrátenie dokladov
 • Opakovaná daňová kontrola
 • Na čo je potrebné myslieť počas daňovej kontroly
 • Určovanie dane podľa pomôcok
 • Konania nasledujúce po daňovej kontrole
 • Vyrubovacie konanie
 • Začiatok vyrubovacieho konanie
 • Vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly
 • Vyjadrenie k protokolu o určení dane podľa pomôcok
 • Skončenie vyrubovacieho konania v 15-dňovej lehote
 • Úkony počas vyrubovacieho konania  
 • Úľava na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani
 • Výpočet pokút a prípadne úroku z omeškania po dorubení dane
 • Uloženie pokuty vo všeobecnosti
 • Úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie
 • Ostatné opravné prostriedky
 • Námietka
 • Sťažnosť
 • Návrh na obnovu konania
 • Návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 • Správna žaloba
 • Priznanie odkladného účinku správnej žaloby
 • Rozhodnutia vylúčené z preskúmavania súdmi

Čo získate s online knihou?

 • 365 - dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti daňovej kontroly,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.
   

Autorský kolektív

JUDr. Ing. Peter Schmidt
JUDr. Ing. Peter Schmidt

Pracuje ako daňový poradca. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť daňových kontrol a daňových sporov ako aj na oblasť dane z pridanej hodnoty.

Okrem toho pôsobí ako:
 • člen metodicko-legislatívnej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre správu daní
 • člen metodicko-legislatívnej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre daň z pridanej hodnoty

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo. Daňovému poradenstvu sa začal venovať od roku 2007. Od roku 2013 je certifikovaný daňový poradca.

 
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Skúsenosti z daňovej kontroly

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 19.11.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.11.2021 - Daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.10.2021
1 EUR1,16 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,6 PLN (+0,02)
1 EUR25,62 CZK (+0,1)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV